Hoe gebruik je Haptotherapie om er goed uit te zien en je beter te voelen in Amsterdam!

Haptotherapie Amsterdam

Haptotherapie is precies wat het klinkt: het is een alternatieve, natuurlijke manier om ziekten te bestrijden. Het is een behandeling waarbij gerichte chemicaliën worden gebruikt om mensen met bepaalde aandoeningen te helpen. Iemand met astma kan bijvoorbeeld een inhalator gevuld met cinehalol nemen om ademhalingsproblemen te bestrijden. Gebruikers van inhaleermiddelen hebben minder kans om longaandoeningen te ontwikkelen, terwijl mensen die rook of andere stoffen inhaleren meer kans hebben om longproblemen te ontwikkelen.

Wat is Hapttherapie?

Haptotherapie is een behandeling waarbij gerichte chemicaliën worden gebruikt om mensen met bepaalde aandoeningen te helpen. Iemand met astma kan bijvoorbeeld een inhalator gevuld met cinehalol nemen om ademhalingsproblemen te bestrijden. Gebruikers van inhaleermiddelen hebben minder kans om longaandoeningen te ontwikkelen, terwijl mensen die rook of andere stoffen inhaleren meer kans hebben om longproblemen te ontwikkelen.

Hoe kunt u Haptotherapie in Amsterdam gebruiken?

Nederland heeft een van de grootste populaties van professionals op het gebied van psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Het Nederlands Centrum voor Geestelijke Gezondheidsonderzoek (NMH) heeft een opdracht aangevraagd om studies uit te voeren om de voordelen van Haptotherapie te testen bij mensen met psychische aandoeningen. De resultaten van deze studies zullen worden gebruikt om richtlijnen te ontwikkelen voor de behandeling van deze stoornissen en zullen worden gepubliceerd in een speciaal nummer van het Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Hoeveel behandelvoordeel kunt u verwachten van Haptotherapie?

Onderzoek heeft uitgewezen dat de overgrote meerderheid van de mensen die Haptotherapie krijgen, verbeteringen van de symptomen en een vermindering van de bijbehorende symptomen rapporteren. Het voordeel dat het vaakst wordt gezien is de vermindering van stress en angst, zowel fysiek als mentaal, waarvan is aangetoond dat ze nauw samenhangen met stemmingsstoornissen.

Waarom Hapt Therapie in Amsterdam?

Nederland heeft een interessante geschiedenis in het omarmen van alternatieve behandelingen voor geestelijke gezondheidsproblemen. Zo heeft het Nederlands Centrum voor Geestelijke Gezondheidsonderzoek (NMH) studies uitgevoerd om de voordelen van Haptotherapie te testen bij mensen met psychische aandoeningen. De resultaten van deze studies zullen worden gebruikt om richtlijnen te ontwikkelen voor de behandeling van deze stoornissen en zullen worden gepubliceerd in een speciale uitgave van het Journal of Consulting and Clinical Psychology.